Xerox FreeFlow Core

Xerox FreeFlow Core har en lokal løsningskonfigurasjon designet for å tjene som ryggraden i alle våre Xerox® produksjonsarbeidsflytløsninger.

On-premise betyr at du kjører program­varen på din dataserver, og har total kontroll over konfi­gu­rasjon og integrasjon med dine nåværende arbeids­flyt­sys­temer og skrivere. FreeFlow® Core on-premise er best egnet for kunder som leter etter avansert automa­ti­sering, bredere integrasjon og tilgang til utvidede automa­ti­se­rings­løs­ninger fra Xerox.

Xerox FreeFlow Core

En total­løsning for automa­tisert utskrifts­pro­duksjon på startnivå, inkludert JDF/JMF-tilkobling til eksterne systemer. Den lar deg bygge arbeids­flyter for konver­tering, forhånds­kon­troll, bilde­for­bedring, utskyting og innsending av utskrifts­jobber.

FreeFlow Advanced Prepress-modul

Gir kraftige verktøy for PDF-optima­li­sering, farge­be­handling, dokument­ma­ni­pu­lering og merknader. Denne modulen hjelper deg gjennom et bredt spekter av filop­ti­ma­li­se­rings­hand­linger, inkludert å legge til strek­koder, presse­merker, tekst og bilder til dokumenter.

FreeFlow Advanced Automation-modul

Automa­ti­serer hele produk­sjons­pro­sessen ved å trans­formere manuelle trinn i arbeids­flyten til program­merte handlinger, med tjenester som automa­ti­serer beslut­ninger om jobbbe­handling. Gjør det mulig å bruke hvilken som helst Hot Folder eller CLI-appli­kasjon i en automa­tisert arbeidsflyt.

FreeFlow Output Management-modul

Legger til mulig­heten til å imple­mentere enda smartere beslut­nings­taking angående når og hvor jobbene dine skal skrives ut. Muliggjør også automa­tisert aggre­gering og samling for økt utskrifts- og post-print-produk­ti­vitet

FreeFlow Variable Data-modul

Denne modulen gjør det mulig for FreeFlow® Core å akseptere Xerox® Variable Infor­mation Production PrintWare (VIPP®)-jobber og PDF/VT arbeidsflyt. FreeFlow® VI Suite bruker VIPP®-teknologi for å levere benchmark-produk­ti­vitet i perso­na­li­serte kommu­ni­ka­sjons­ar­beids­flyter; PDF/VT er en ny standard for variable data, og FreeFlow® Core har full støtte for PDF/VT-postbe­handling.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.