WorkPoint 365

Ulike arbeidsoppgaver, ett strukturert system. Vår løsning for den moderne arbeidsplassen lar deg jobbe smartere med struktur og fornuft. WorkPoint 365 er en omfattende løsning for dokumentstyring og prosessautomatisering som er integrert med Microsoft 365-plattformen.

Denne løsningen tilbyr en rekke fordeler for din organi­sasjon:

  1. Effektiv dokument­styring: WorkPoint 365 gir struk­turert lagring av dokumenter med metadata, versjons­kon­troll og søkemu­lig­heter, noe som gjør det enklere å organisere og finne dokumenter.
  2. Prosess­auto­ma­ti­sering: Platt­formen lar deg automa­tisere forret­nings­pro­sesser og arbeids­flyter, noe som øker effek­ti­vi­teten og reduserer manuelle oppgaver.
  3. Integrasjon med Microsoft 365: WorkPoint 365 er fullt integrert med Microsoft 365, slik at brukere kan jobbe sømløst med dokumenter og data i Share­Point, Outlook, Teams og andre Microsoft-appli­ka­sjoner.
  4. Skaler­barhet: Løsningen er skalerbar og kan tilpasses behovene til både små og store organi­sa­sjoner.
  5. Sikkerhet: WorkPoint 365 tilbyr avanserte sikker­hets­funk­sjoner, inkludert tilgangs­kon­troll og kryptering, for å beskytte sensitive data.
  6. Rappor­tering og analyse: Platt­formen gir mulighet for å generere rapporter og utføre analyser basert på dataene som er lagret i systemet, noe som gir verdifull innsikt for beslut­nings­taking.
  7. Mobilitet: WorkPoint 365 er tilgjen­gelig på tvers av ulike enheter og platt­former, slik at brukere kan få tilgang til og arbeide med dokumenter uansett hvor de befinner seg.

Samlet sett kan WorkPoint 365 bidra til å forbedre produk­ti­vi­teten, effek­ti­vi­teten og sikker­heten til organi­sa­sjonen din ved å tilby en helhetlig løsning for dokument­styring og prosessautomatisering.likearbeidsoppgaver, ett struk­turert system. Vår løsning for den moderne arbeids­plassen lar deg jobbe smartere med struktur og fornuft.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.