Printix — Sikker utskrift fra skyen

Printix er designet for å håndtere utskrift på en sikker og brukervennlig måte.

Løsningen gjør det enklere å installere skrivere, oppgradere drivere og admini­strere utskrifter. Den sørger også for at sensitive dokumenter ikke ligger åpent og tilgjen­gelig.

Kryptert utskrift: Printix sikrer utskriften mellom PC og skriver ved å kryptere den, slik at den ikke kan leses av uvedkom­mende.

Sikker utskrift: Du kan slippe utskriften på printeren ved å frigjøre den via mobil­appen når du står ved skriveren. Dette sikrer at ingen sensitive utskrifter blir liggende åpent på skriveren.

Tilgangs­kon­troll: Du kan kontrollere tilgangen til spesi­fikke skrivere og admini­strere utskriftskøer. Dette bidrar til å forhindre uauto­risert tilgang til skrivere.

Brukerau­ten­ti­sering: Brukere kan fritt skrive ut eller auten­tisere seg selv før de frigjør utskrifts­jobber ved hjelp av brukernavn og passord, smartkort, mobilapp, QR-kode eller andre metoder.

Printix kombi­nerer bruker­venn­lighet og sikkerhet for å gi deg en komplett løsning for moderne utskrifts­hånd­tering.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.