Enklere IT

Enklere IT er vårt løfte i en kompleks og forvirrende IT-verden. Dette må ikke misforstås som enklere eller utdaterte løsninger. Snarere tvert imot. Vår jobb er å tette gapet mellom mennesker og teknologi. Med enklere IT mener vi sikre, brukervennlige og effektive løsninger, med forutsigbare kostnader. Vi vil forenkle din hverdag slik at du får en god brukeropplevelse.

Beste praksis satt i system med en sikker digital grunnmur for din produk­ti­vitet og samhand­lings­plattform. Alt basert på Microsoft 365.

  • Support på forvaltede tjenester
  • Forvaltning, sikkerhet og drift
  • Enhets­oversikt og admini­strasjon
  • Ansatt On/Off boarding
  • Appli­kasjon og cloud admini­strasjon
  • Distri­busjon og automasjon
  • Rådgivning vedrø­rende lisenser og tjenester

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.