Digital signering

Med digital signering jobber du raskere og blir mer effektiv med digital kontraktshåndtering, og livet føles enklere.

Digital signering er en sikker metode for elekt­ronisk godkjenning av dokumenter og meldinger. Ved å bruke krypto­gra­fiske nøkler genereres en unik signatur som bekrefter avsen­derens identitet og dokumentets integritet. Denne tekno­logien muliggjør trygg utveksling av sensitive data over nettet, reduserer risikoen for forfalskning og forenkler prosesser som signering av avtaler og kontrakter. Med digital signering blir papirløse trans­ak­sjoner og elekt­ronisk samarbeid smidigere og mer pålitelig.

Med Oneflow kontrakts­hånd­tering blir jobben med å admini­strere avtalene du, enten indivi­duelt eller som bedrift, inngår med andre parter enklere og mer oversiktlig. Den spenner over hele kontraktens livssyklus, fra før til etter signering, og omfatter fornyelse, refor­handling, gjennom­føring, overhol­delse, arkivering og lagring av kontrakter. 

Ta kontakt for mer infor­masjon!

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.