axaio

axaio designer brukervennlige plugin-moduler for å automatisere og optimalisere utskrifts- og eksportprosesser, basert på Adobe InDesign/Illustrator/InCopy og QuarkXPress.

Verktøyene integreres sømløst i redak­sjo­nelle systemer for en status­basert produksjon for å oppnå høyeste effek­ti­vitet i utskrifts­pro­duk­sjons­pro­sessen. Videre fokuserer axaio på generering av tilgjen­gelige PDF-filer.

MadeTo­Print Standard
Basert på standar­di­se­rings­pro­sesser, aksele­rerer og optimerer axaio MadeTo­Print utskrifts- og eksport­ar­beids­flyter. Tilbys som en plug-in i Adobe InDesign, Illust­rator eller InCopy, og som en XTension i QuarkX­Press, lar axaio MadeTo­Print deg skrive ut og eksportere manuelt med ett klikk fra kilde­do­ku­mentet til utdata­målene dine.

MadeToTag
axaio MadeToTag er en Adobe InDesign-plugin for å forberede InDesign-dokumenter for eksport som en tilgjen­gelig, merket PDF-fil. MadeToTag-grense­snittet tillater trinn-for-trinn-veiledning som fører enhver kunde trygt og intuitivt gjennom prose­dyren for å generere taggede PDF-filer, uten å gå glipp av noen viktig trinn.

MadeFor­Layers
axaio MadeFor­Layers hjelper til med å strøm­linje­forme og forenkle oppretting og redigering av komplekse dokumenter. Det sparer designtid og reduserer mennes­kelige feil mens du arbeider med lagtunge dokumenter. Ulike lag kan kombi­neres til lagvis­ninger, som viser ulike språk eller regionale varianter av et dokument.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.