Microsoft Teams

Microsoft Teams er en kraftig plattform som gir deg verktøyene for bedre samhandling med kollegaer, kunder og leverandører. Teams kan være mye mer enn videomøter for din bedrift.

Kursene i Teams gir både grunn­leg­gende og mer avansert kunnskap om hvordan dere kan forenkle og forbedre samhand­lingen i bedriften.