Microsoft 365

Mange virksomheter har i dag Microsoft 365 tilgjengelig, men benytter kun en liten del av funksjonaliteten. Vi tilbyr ulike kurs hvor du lærer hvordan Office-applikasjonene fungerer, og hva de kan gjøre.

I kursene i Microsoft 365 lærer du/dere hvordan bedriften kan arbeide og samar­beide på nye måter med den verktøy­kassen dere allerede har tilgjen­gelig.