Kunde­støtte

Våre opplæringsprogrammer skal sette deg i stand til å utføre alle dine arbeidsoppgaver, men står klare for å bistå om du skulle stå fast.

X Office kunde­støtte

55 22 60 11

Åpnings­tider: Mandag – Fredag 08:15 – 16:00

post@www.xoffice.no

Bestill ECO Box her (Retur­ordning for brukt forbruks­ma­triell)

Xerox kunde­støtte

23 16 22 99

Kunder med service­avtale skal ved teknisk feil, eller for bestilling av forbruks­ma­te­riell, kontakte Xerox kunde­service.

Xerox kunde­støtte

Xerox nedlastning drivere

Fleet management portal

Konsu­lent­tje­nester

Dagens IT-løsninger er mer komplekse enn noensinne, og dette krever mer spesial­kom­pe­tanse. For brukeren skal IT være bruker­vennlig, enkelt og verdi­ska­pende. Her hjelper vi deg.

Brukerkurs

For de som virkelig vil sette seg inn i hvilke mulig­heter som finnes i bedriftens multi­funk­sjo­nelle maskin, eller trenger en ny runde med oppfriskning.

Veiled­ninger

Xerox AltaLink C8100

Fjern­hjelp

https://get.teamviewer.com/6u3qbxx

Caroline Meyer

Administrasjon / Salg rekvisita