IT-finan­siering

Gjennom vår finansiering kan ditt foretak leie eller lease bærbare og stasjonære datamaskiner, bildeskjermer, servere, videokonferanseutstyr og telefoner, ja, alt utstyr dere behøver. Avtalen kan også inkludere opplæring, installering og vedlikehold/service. Kort sagt, vi gir dere bedre forutsetninger for å arbeide effektivt.

Finan­sie­rings­løs­ninger for det du behøver til kontoret

Siemens Financial Services tilbyr finan­sie­rings­løs­ninger for det du behøver til kontoret.

Det vil si alt fra IT-løsninger, utstyr for video­kon­fe­ranse, møbler, vareautomater/vending og skrivere/kopimaskiner ned til virksom­hetens kanskje viktigste apparat – kaffe­ma­skinen.

  • IT-finan­siering som en smart løsning: IT-finan­siering hjelper virksom­heter med å få tilgang til avansert teknologi og utstyr uten høye oppstarts­kost­nader eller å påvirke kontant­strømmen.
  • Fordeler med IT-finan­siering: IT-finan­siering gjør IT-inves­te­ringer mer forut­sigbare og rimelige, spesielt for mindre virksom­heter som har begrensede økono­miske ressurser.
  • Økt fleksi­bi­litet med IT-finan­siering: IT-finan­siering lar virksom­heter leie IT-utstyr og enkelt oppgradere og erstatte det etter behov, uten å kjøpe nytt utstyr eller selge gammelt utstyr.
  • Konklusjon: IT-finan­siering er et godt alter­nativ for virksom­heter som ønsker å følge med på den tekno­lo­giske utvik­lingen og samtidig opprett­holde finan­siell stabi­litet.