IT-systemer skal fungere 24/7!

Din bedrift er helt avhengig av at IT-systemene fungerer hele tiden. Vi bidrar til å finne gode løsninger tilpasset dine krav, behov og bedriftsstørrelse og IT-budsjett.

For kontoret

 • IT-analyse for din bedrifts spesi­fikke behov
 • Skalerbare IT-løsninger som er skred­der­sydde for din virksomhet – nå og i fremtiden
 • Effektiv digita­li­sering / dokument­hånd­tering (papir­do­ku­menter blir digitale) gjennom programvare og utnyt­telse av printer­løs­ninger
 • Sikkerhet / oppetid
 • Arbeidsflyt
 • Imple­men­tering og lønnsom omstilling
 • Opplæring
 • Microsoft Teams

For grafiske bedrifter

 • IT-analyse for din bedrifts spesi­fikke behov
 • Skalerbare IT-løsninger som er skred­der­sydde for din virksomhet – nå og i fremtiden
 • Sikkerhet / oppetid
 • Farge­styring
 • Automa­ti­sering
 • Arbeidsflyt
 • Standar­di­sering — Tilpassning av offset-trykk og digitalt prøve­trykk i henhold til ISO 12647
 • Imple­men­tering og lønnsom omstilling
 • Adobe
 • Opplæring, kurs og rådgivning
 • Microsoft Teams
Enklere IT er vårt løfte i en kompleks og forvirrende IT-verden. Dette må ikke misforstås som enklere eller utdaterte løsninger. Snarere tvert imot. Vår jobb er å tette gapet mellom mennesker og teknologi. Med enklere IT mener vi sikre, brukervennlige og effektive løsninger, med forutsigbare kostnader. Vi vil forenkle din hverdag slik at du får en god brukeropplevelse.
Vi ser på dine behov og sammen finner vi den best mulige møteromsløsningen.
Skybaserte Microsoft 365 lagrer og behandler data i skyen. Dette gir brukerne muligheten til å få tilgang til dokumenter og filer fra forskjellige enheter og steder, samt muligheten til å samarbeide trygt og i sanntid.
IT-sikkerhet er essensiell i dagens digitaliserte verden, da den beskytter våre data, systemer og infrastruktur mot trusler og angrep.