En digital arbeids­hverdag

Utnytt de programmer du allerede bruker på kontoret! Det ligger store muligheter til forbedring av arbeidsflyt og samhandling som kan bidra til at din bedrift kan ta ut en stor effektiviseringsgevinst!

Vi i X Office ønsker at du skal lykkes med å jobbe smartere. Det vil si utnytte de programmer du allerede har, og eventuelt ta i bruk nye, for å redusere tiden på det som må gjøres. Unngå dobbelt­arbeid og tungvinte arbeids­måter, få bedre oversikt fordi samhand­lingen blir lettere og ikke minst ha alt sikkert lagret i skyen. Her ligger den største gevinsten.

IT-analyse kan spare penger

Våre kunder opplever opp til 30 % bespa­relser på våre IT-løsninger. 

Våre kunder opplever opp til 30 % bespa­relser på våre IT-løsninger. La oss få analysere behov og løsninger i din bedrift, så kan vi komme med forslag til bespa­rende tiltak og tilbud på IT-driften deres.

Jeg ønsker en «Enklere IT»-hverdag

Send oss litt infor­masjon om din bedrift og eventuelt litt om hvordan dere jobber i dag. Vi tar kontakt så snart det er mulig, så kan vi gjøre en analyse som viser nettopp din bedrifts poten­siale ved å jobbe smartere digitalt. Fyll ut skjema under, eller ring oss på telefon 55 22 60 11.